Runners Fysio Bosbaan heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Als u aanvullend verzekerd

bent en u heeft voldoende behandelingen tegoed, dan worden fysio- en manuele therapie

en rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.

De overige diensten zoals inspanningstesten en hardloopanalyses vallen niet

onder de fysiotherapie en worden rechtstreeks aan de cliënt gefactureerd.
Als u niet (voldoende) aanvullend verzekerd bent dan gelden onderstaande tarieven:

Tarieven

Eerste zitting, intake en screening €15,-
Fysiotherapie €35,-
Manuele therapie €45,-
Shockwave-therapie €50,-
Runners Scan €35,-
Inspanningstest €150,-
Hardloopanalyse €150,-
Runningsmart analyse €125,-
Sportvasten-pakket €235,-
Sportrusten-pakket €98,-
Sportrusten-pakket incl. veldtest €125,-
Heeft u vragen? Neem gerust contact op.