Algemene informatie

Runners Fysio Bosbaan heeft contracten met bijna alle zorgverzekeraars. Als u aanvullend verzekerd bent en u heeft voldoende behandelingen tegoed, dan worden de behandelingen fysiotherapie en manuele therapie en rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd.
De overige diensten zoals inspanningstesten en hardloopanalyses vallen niet onder de fysiotherapie en worden rechtstreeks aan de client gefactureerd.
Als u niet (voldoende) aanvullend verzekerd bent dan gelden onderstaande tarieven:

Tarieven

Eerste zitting, intake en screening €15,-
Fysiotherapie €35,-
Manuele therapie €45,-
Shockwave-therapie €50,-
Runners Scan €35,-
Inspanningstest €150,-
Hardloopanalyse €150,-
Runningsmart analyse €125,-
Sportvasten-pakket €235,-
Sportrusten-pakket €98,-
Sportrusten-pakket incl. veldtest €125,-
Heeft u vragen? Neem gerust contact op.